Predstavitev županskega kandidata - dr. Tadej Malovrh iz Podhojnega hriba

»Črpanje Evropskih in določenih nacionalnih sredstev je edino zagotovilo, da se proračun občine lahko občutno poveča.«

 

Starost: 48 let

Izobrazba: doktor medicinskih znanosti, doktor veterinarske medicine, kmetijski tehnik

Poklic, ki ga opravlja: redni profesor na Veterinarski fakulteti v Ljubljani, znanstveni svetnik

Življenjski moto: »Ustvarjalnost me osrečuje«

Družinski status: poročen, oče najstniških dvojčic

 

Zakaj ste se odločili za kandidaturo?

Ideja je v meni zorela že več let. Pogosto sem se v vsakdanjem življenju v naši občini znašel v situaciji, ko sem menil, da bi se dala zadeva narediti bolj učinkovito, hitreje, bolj ekonomično, enostavneje, predvsem pa bi občina s tem kaj pridobila. To je moja povsem običajna reakcija, ki izhaja iz strokovnega dela, saj sem raziskovalno usmerjen, kjer moramo vedno iskati novosti in jih praktično prenesti v vsakdanjo uporabo.

Ker pri svojem delu veliko potujem po svetu in srečujem ljudi, kjer vedno znova doživljam, kako me kot tujca obravnavajo,  nisem  imel  nikoli  nobenih  težav  potegniti vzporednice s turizmom v naši občini. Pa recimo izkušnja iz Švedske, Avstrije in Nove Zelandije, kjer sem videl kako spretno kombinirajo živinorejo in predelavo teh proizvodov s turizmom. In kako v geografsko težkih pogojih združijo moči in so uspešni pri ponudbi proizvodov na področju lesne industrije. No in potem situacija na poroki prijatelja iz tujine, ki si je zaželel to doživeti v gradu ali ko sem bil kot strokovnjak za boj proti dopingu na evropskem tekmovanju v krosu, ko sem zopet povlekel vzporednice z našo občino, kaj vse bi tudi pri nas lahko naredili. Nenazadnje je tukaj še naša neaktivnost pri črpanju evropskih sredstev! Kakšne finančne priložnosti se nam s tem izmikajo, pri čemer sploh natančno ne vem, zakaj je vse skupaj tako mistično. Je to problem v vložitvi zahtevka, zbiranju dokumentov, morda znanje angleščine? Ne znam si odgovoriti, zakaj so nekateri pri tem uspešni, tudi v naši neposredni bližini, da so si občine lahko uredili skoraj do perfekcije, pri nas se pa ne da. Želim si, da bi bila občina Velike Lašče med njimi. Nobenih težav nimam z vodenjem, organiziranjem dela in implementacijo idej, saj sem vodil Nacionalni veterinarski inštitut. Ni kar tako preprosto voditi 180 ljudi, od tega 30  doktorjev  znanosti,  hkrati  obvladovati  letni  proračun preko 4 milijone eur. Biti župan je odgovornost, je delo, so skrbi. Ob priložnostih so mi začeli županstvo bolj kot ne v šali sugerirati še prijatelji in znanci. Letošnje lokalne volitve pa so v meni povzročile nemir, ki sem ga umiril šele s kandidaturo za neodvisnega župana. Odločitev ni bila enostavna, porajalo se mi je veliko vprašanj, vendar je zmagala vizija in želja, da v naši občini lahko edino kot župan naredim premik v smeri napredovanja na vseh področjih, za katere menim, da imamo pri nas danosti.

Če se ocenim, sem oseba, ki goji pripadnost, združujem precej širok spekter znanja, imam vodstvene in povezovalne lastnosti, vzdržujem široko mrežo strokovnih in gospodarskih poznanstev, vem, kako težko je včasih pridobiti finančna sredstva, sem gospodaren, nisem podkupljiv in sem odločen. Torej, županu takšne lastnosti samo pomagajo, da občino dostojno vodi, da prebudi precej zaspano gospodarsko situacijo ter da z razvojem izpolni marsikatero potrebo občine in željo ter pričakovanja posameznika. In ravno to želim narediti v Velikih Laščah, seveda, če mi boste občani zaupali svoje glasove.

 

Kako bi lahko v Občini Velike Lašče ustvarili nova delovna mesta?

Ustvarjanje novih delovnih mest je zelo zahtevna naloga, obljubljanje pa je nasprotno, zelo enostavno in všečno govorjenje, pri čemer se moramo vprašati, koliko obljub se da dejansko izpolniti. Če bo ob naši trenutni zaposlitveni infrastrukturi v županskem mandatu nekdo ustvari 10 delovnih mest, bo to dober rezultat. Teh 10 delovnih mest se najlažje ustvari na področju turizma, obrtne dejavnosti, morda kulture ali iz del, ki so financirana iz pridobljenih Evropskih ali drugih sredstev po prijavi na razpise. Več delovnih mest lahko prinese le čudež, če bi kakšen investitor v razmeroma kratkem času uspel postaviti in zagnati pri nas v Velikih Laščah neko večjo proizvodnjo, kot se je to zgodilo v občini blizu nas. Jasno, če hočemo privabiti takšne investitorje, mora občina nekaj ponuditi, morda zastonj zemljišče, investitorje bo treba aktivno iskati in tudi v tej smeri moramo marketinško razmišljati, saj bi za te namene lahko zaposlili človeka, ki bi se ukvarjal z občinskim marketingom.

 

Ali bi se dalo Občini zagotoviti nov, dodaten denar in na kakšen način?

Črpanje Evropskih in določenih nacionalnih sredstev je edino zagotovilo, da se proračun občine lahko občutno poveča. Če se uspešno prijavimo na kakšnega od infrastrukturnih EU projektov, lahko dobimo denar za izvedbo kanalizacije ali za energetsko sanacijo kakšne stavbe in še za kaj tretjega. Drugi načini povečevanja proračuna so še bolj zahtevna zadeva. Občina bi v te namene morala precej okrepiti gospodarsko  dejavnost,  iz  katere  gredo  dajatve  delno  tudi  v proračun občine. Po vzoru Solčavske občine bi lahko občina stimulirala ovčjerejo, saj imamo naravne pogoje, prodajo ovčjega sira pa bi vključili v kulinarično in turistično ponudbo. Z npr. 60 turističnimi sobami bi privabili in za par dni zadržali turiste pri nas. Če bi jim omogočili trošenje denarja za kulinarično ponudbo, lokalne spominke, za rekreacijo, oglede znamenitosti, bi lahko s tem še doprinesli k povečanju občinskega proračuna. Kot tretje pa, vsi ki živijo v občini in niso pri nas prijavljeni, bi morali imeti stalno prebivališče tukaj, saj občina s povprečnino dobi zajeten kupček denarja. Prepričan sem, da bi se dalo iz gospodarstva v enem mandatu uspešnega župana v proračun dodati vsaj 100.000 eur. Naj zaključim, že z občinskim proračunom okoli 4 milijone evrov, bi z gospodarnim ravnanjem lahko občutno napredovali pri postavitvi kakšne infrastrukture, ki je v občini sploh še ni ali pa je potrebna temeljite prenove.

 

Kateri so ključni problemi Občine Velike Lašče?

Ni črpanja evropskih sredstev, ni razvitega turizma, ne znamo si organizirati lesno predelovalne dejavnosti, kmetijstvo (živinoreja) je zapostavljeno, mlekarstvo je propadlo (pogrešam vsaj male mlekarne), nimamo več sira Laščana, po katerem smo bili kulinarično prepoznani, ni stimulacij za klavnico in za mesno industrijo, nič ni narejeno na področju ekologije, pri (koncesijskem) delu za občino se ne favorizirajo  vedno  domači  podjetniki.  Občinska  kulturna dejavnost je slabo ali sploh ni prepoznana izven meja občine, ni organiziranega kakšnega večjega in širše odmevnejšega koncerta, razstave, športnega dogodka ali tekmovanja. Zelo me moti tudi dejstvo, da se neposredno pred volitvami asfaltirajo ceste ali se ureja kakšna druga občinska infrastruktura. Kot da bi se kdo norčeval iz nas občanov, pa saj so te dobrine vendar naša pravica v 21. stoletju in ne kot da nam nekdo obljublja toplo vodo. Takšne projekte je potrebno voditi kontinuirano in ne le pred volitvami. In prepoznaven Turjaški grad je zaprt! Ne premoremo niti ene oblike javnega prevoza, ki bi lahko pomagala pri mobilnosti starejših občanov in pri varnem povratku veselih ljudi z zabav ali gostiln. Industrijska cona se bistveno prepočasi zaključuje in polni! Nimamo atraktivnega sodobnega turističnega informacijskega centra! Kako naj torej pridejo turisti, gospodarstveniki in tudi novi prebivalci ob vsem tem, četudi imamo naravne danosti, zanimive ljudi in zgodovinsko kulturne znamenitosti. Žal z dosedanjim občinskim vzorcem vodenja, načinom razmišljanja in dela ne moremo pričakovati razvojne usmerjenosti! Občina Velike Lašče mora po- stati blagovna znamka, mora biti širše prepoznavna, saj je le to v današnjem norem svetu zagotovilo napredka.

 

Kdo, menite, so ljudje, ki naj bi vas podprli?

Vsi, ki se strinjajo z mojimi pogledi ter stališči in si želijo uspešnejšo, naprednejšo in bolj prodorno občino Velike Lašče.

  

Spletno mesto uporablja lastne analitične piškotke, da lahko spremljamo obiskanost in posledično prilagajamo in izboljšujemo vsebine. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.
Sprejmi Zavrni